,,Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego’’

  W piątek 30 kwietnia miało miejsce uroczyste zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 2 pożegnali się ze szkołą, w której spędzili ostatnie trzy i cztery lata. Ze względu na trwającą pandemię rozdanie świadectw oraz wręczenie nagród odbyło się w kameralnym gronie, w reżimie sanitarnym: w rękawiczkach, maseczkach i z podziałem na klasy. Uczniowie otrzymali wiele dyplomów, nagród książkowych, podziękowań oraz statuetek za osiągnięcia sportowe. Nagrodę Zarządu Powiatu w postaci stypendium za najlepsze wyniki w nauce ( średnią ocen 5,28) i wyróżniające się osiągnięcia otrzymała Urszula Jagielska z kl. IV TE. Nagrodę Rady Rodziców otrzymali natomiast: Eliza Bułatowicz z klasy III LO, Izabela Socik z klasy IV TE, Zuzanna Gruszczyńska z klasy IV TI oraz Inga Kożuszko z klasy IV TS. 

Pan dyrektor Bogusław Konrad pogratulował maturzystom, dziękując jednocześnie za tworzenie historii szkoły, zaangażowanie w przedsięwzięcia podejmowane na rzecz dobra wspólnego. Podkreślił także, że w sposób szczególny, w trudnym pandemicznym czasie, wykazali się dojrzałością, odpowiedzialnością i wytrwałością. Serdeczne podziękowania skierował do wychowawców klas maturalnych i uczących nauczycieli za trud oraz wysiłek włożony w pracę z uczniami, której efekty są nie tylko poparte świadectwami ukończenia szkoły, ale  będą z całą pewnością owocować w ich dorosłym życiu. Pan dyrektor podziękował również rodzicom, którzy przez trzy czy cztery lata uczestniczyli w życiu szkoły. Wyrazy uznania i podziękowanie za owocną współpracę, opiekę, towarzyszenie młodzieży na ścieżkach jej rozwoju oraz wspieranie w każdej sytuacji popłynęło w stronę Pani Marty Głębockiej – przewodniczącej Rady Rodziców.

Słowa wsparcia skierowała także do maturzystów przewodnicząc Samorządu Uczniowskiego. 

Na pewno ten dzień na długo pozostanie w pamięci tegorocznych abiturientów, bo przecież to w szkole zrodziły się wielkie przyjaźnie i plany na przyszłość. Tu również pozostały wspomnienia, chwile radości i trudu.  Wiemy jednak, że koniec jednego etapu w życiu człowieka staje się początkiem kolejnego, miejmy nadzieję, że jeszcze lepszego dla Was, drodzy maturzyści!!!