Ekonomik jedyny w powiecie ostrowskim z akredytacją!

Rok 2021 okazał się być przełomowym w zakresie możliwości organizacji wyjazdów zagranicznych dla uczniów  Ekonomika. Zespól nauczycieli, w skład którego weszli: Pani Wicedyrektor  Marzena Tyszka-Kosowska (nauczyciel przedmiotów zawodowych) oraz Krzysztof Wiśniewski (nauczyciel języka angielskiego), przygotował projekt, który wziął udział w konkursie na przyznanie Akredytacji. Wyniki, które zostały opublikowane na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus +, sprawiły nam niesamowitą radość. 

Spośród 563 wniosków złożonych w Polsce do Agencji akredytację uzyskało 433 instytucje. Ekonomik uplasował się na 134 pozycji. Jest to dla naszej szkoły olbrzymi ZASZCZYT i SUKCES! Jesteśmy JEDYNĄ szkołą w powiecie ostrowskim, której przyznano AKREDYTACJĘ! Oznacza to, iż będziemy w stanie rozwijać się z jeszcze większą intensywnością na wielu płaszczyznach, gdyż przyznanie Akredytacji jest GWARANCJĄ REGULARNEGO otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością.

 Akredytacja umożliwi nam organizację praktyk zawodowych dla naszych uczniów sfinansowanych przez Unię Europejską: we Włoszech, Hiszpanii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Portugalii oraz na Cyprze i Malcie. Ponadto przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, pozwoli  nauczycielom na uczestnictwo w realizacji projektów job shadowing, polegających na obserwacji metodyki realizacji treści programowych z przedmiotów zawodowych oraz ogólnokształcących w innych krajach. Doświadczenia zdobyte przez nauczycieli w szkołach za granicą zapewnią naszym uczniom najwyższą europejską jakość w dydaktyce. W ramach Akredytacji przewidziane są również kursy językowe dla nauczycieli, których sukcesywna realizacja w perspektywie kilku lat, pozwoli  im na prowadzanie zajęć z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych z wykorzystaniem języka angielskiego. 

 Wszystkich uczniów klas ósmych, którzy chcą z Ekonomikiem zwiedzać Europę i uczyć się zawodu, zapraszamy do realizacji dalszych planów edukacyjnych w naszej szkole!