Spotkanie ze Starostą Ostrowskim oraz Dyrektorem Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Dnia 10 lutego 2021 r. naszą  szkołę- Zespół Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej – odwiedzili ważni goście, a mianowicie: Starosta Ostrowski –Pan Zbigniew Chrupek oraz Pan Mirosław Kruszewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Pan Dyrektor Bogusław Konrad wraz z Panią Wicedyrektor- Marzeną Tyszką –Kosowską zaprezentowali naszym Gościom infrastrukturę szkoły. Mogliśmy się pochwalić nowymi zaawansowanymi technologicznie, w pełni wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt oraz nowe meble pracowniami do nauki przedmiotów zawodowych oraz języków obcych. Uzyskaliśmy je dzięki realizowanemu przez Urząd Marszałkowski projektowi pt: Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” oraz współpracy z funkcjonującymi na terenie powiatu ostrowskiego firmami –fabryką mebli Forte. W ramach tego projektu prowadzony jest również cykl szkoleń dedykowanych uczniom i nauczycielom Ekonomika w zakresie stosowania narzędzi cyfrowych w nauczaniu zdalnym.

Nasi zacni goście podziękowali za ciepłe przyjęcie, złożyli gratulacje i wyrazili słowa uznania dla bogatej i nowoczesnej infrastruktury szkoły, w tym efektów realizacji tego projektu w naszej szkole. Dziękujemy bardzo serdecznie za wizytę i zapraszamy ponownie!