Ekonomik

Zespół Szkół nr 2

W Ostrowi Mazowieckiej

Zgodnie z komunikatem MEN zajęcia zdalne zostają przedłużone do 31 stycznia 2021 r. 

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Drodzy Uczniowie! Jeśli potrzebujecie natychmiastowego wsparcia lub chcecie wspólnie z osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów skontaktujcie się poprzez jeden z poniższych kanałów komunikacji:

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania: 800 12 12 12 

SOS CZAT INTERNETOWY

Przypominamy również, że w okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpocznie ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ - INFORMACJE

Oficjalny partner szkoły:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

Kontakt